Är barnkläder för barn eller för pojkar eller flickor?

 

På senare tid så har en könsaspekt uppmärksammats väldigt mycket när det gäller barnkläder. Det finns många i samhället som hävdar att det är en stor nackdel att barnkläder är så tydligt uppdelade mellan flickkläder och pojkkläder. Flickor förväntas oftast bära rosa kläder och gärna tryck med prinsessor eller gulliga djur och glitter medan pojkar ska ha tuffare kläder i mörka färger och tryck så som farliga djur eller motorfordon.

Det var först på 1940-talet som färgerna rosa och blå blev associerade till flick- och pojkfärger. I affärer som säljer barnkläder är det oftast väldigt tydligt vilka kläder som är till för pojkar och vilka som är till för flickor, men det har börjat komma en del affärer som säger sig sälja könsneutrala barnkläder, medan flera håller sig kvar i uppdelade kläder mellan pojkar och flickor.

Kids playing with doll house and stuffed animal toys. Children sit on a pink rug in a play room at home or kindergarten. Toddler kid and baby with plush toy and dolls. Birthday party for little child.

Det finns många som har starka åsikter om genusarbetet, både bland föräldrar och bland forskare och andra samhällsviktiga personer. Många kämpar för att val av barns kläder inte ska behöva begränsas av deras kön utan istället ska faktorer som bekvämlighet, kvalitet, hur slitstarka de är och hur praktiska de är tas till hänsyn när man väljer kläder till barn. Om man som förälder aktivt väljer att ge sina barn kläder som uppfyller alla dessa faktorer och kläder som inte enbart signalerar en könstillhörighet så ger man också barnen större valmöjligheter när de är tillräckligt stora att välja kläder själva.

Klädkedjorna har ett stort ansvar i detta, om de väljer att i sina affärer dela upp barnkläderna i pojk- och flickavdelningarna så är det också så som vi vuxna kommer att handla kläder till barnen. Om man istället valde att sortera butiken på ett annat sätt, kanske efter funktion eller enbart efter storlek så kanske vi också skulle handla på ett annat sätt. Kläddesigners spelar även de en viktig roll när de ska producera kläder för barn och finns det enbart bilar eller prinsessor att välja på kläderna så kommer det också påverka hur vi handlar kläder åt barnen.

Leave a Reply

mts_best