Gamla leksaker kan vara giftiga

Gamla leksaker innehåller ofta giftiga kemikalier. Detta bör man ha i åtanke när man ger bort begagnade leksaker. Många av lagarna rörarande dessa kemikalier har ändrats under åren så i dagens svenska leksaker är de obefintliga. De flesta leksaker med giftigt innehåll som har påträffats i kontroller har tillverkats utanför EU som har lägre kemikaliekrav. Detta bör man tänka på när man köper leksaker som är producerade i tex, Kina där kraven är mycket låga. Även om priserna är låga i jämförelse med Sverige kan det kosta mer i långa loppet.

Nya leksaker säkrare

Nya leksaker innehåller inte samma giftiga kemikalier som de gamla kan göra. I och med att man upptäckt att vissa ämne i leksaker kunde ge allergier eller rent av förgiftningssympton har man skärpt lagarna. Ämnen som är förbjudna eller bara får förekomma i låga halter är de kemikalierna som kan påverka arvsmassan, ge upphov till cancer eller är hormonstörande. Nya leksaker kan vara säkrare ur kemikaliesynpunkt än äldre leksaker eftersom många nya kemikalieregler för leksaker började gälla under 2013. Detta innebar en skärpt reglering av 55 olika ämnen som kan vara skadliga i högre halter. En bra regel är också att alltid välja leksaker efter barnens ålder.

Olika sorters gifter.

Ftalater, flamskyddsmedel och bly är några av de farliga ämnen som kan finnas i gamla leksaker. Ftalater används för att göra gummi och plaster mjuka. Ftalater är hormonstörande vilket kan resultera i barnlöshet. Flamskyddsmedel hittar man ofta i elektroniska leksaker. Detta används för att fördröja eller hindra att ett material börjar brinna. Även detta är ett hormonstörande ämne. Olika blyföreningar kan användas i plast för färgens skull. Det kan också användas för att göra tillverkningen av metallföremål som ska formas lättar. Nervsystemet kan skadas av bly, så sortera i barnrummet och släng alla gamla leksaker som kan innehålla giftiga ämnen.

mts_best