Tillverkarnas ansvar för barnprodukter

Företag och tillverkare av barnleksaker eller produkter till barn överlag, har ett stort ansvar på sina axlar. Tiderna har förändrats och det ställs allt högre krav på giftfria leksaker som kan orsaka sjukdomar och allergier hos barn. Barn är nämligen extra känsliga för farliga ämnen och behöver kvalitetsmässiga produkter för att inte skadas. Dessutom stoppar barn ofta saker i munnen och kan på så vis drabbas ännu mer. Barn anses heller inte kunna bedöma de risker som kommer med de saker de leker med eller bär på kroppen, och just säkerhetsaspekten är A och O att ta ansvar för som tillverkare.

Produkter för både vuxna och barn

Idag har dock barn börjat använda i stort sett samma produkter som vuxna när det till exempel gäller mobiltelefoner och surfplattor. De är dessutom enkla att använda och kan lätt bytas ut. Förutom leksaker spelar också kläder en stor roll. Det görs numera roliga plagg för barn som även är utrustade med tekniska attiraljer som fungerar som en leksak till större delen. Det finns även kläder som ska matcha hela familjen. Barnkläder kan tillverkas som en underkollektion för vuxenplaggen, men ofta separerar företagen de båda om de inte anser det lukrativt. Detta innebär att om du exempelvis älskar märken som Vila kläder och vill att ditt barn ska ha kläder från samma märke, så kan det bli lite svårt, medans andra stora klädföretag satsar just på mamma-barn kollektioner.

Märkningar och säkerhetsåtgärder

Som tillverkare av just barnprylar krävs märkningar för att visa att man vidtagit alla åtgärder som krävs och låta barnen leka utan problem med de saker som tillverkats. Märkningen är annorlunda beroende på vilken produkt det gäller. Olika märkningen gäller för olika saker. Leksaker och andra barnartiklar har inte alltid samma märkningar. Det har att göra med den nuvarande lagstiftningen som urskiljer vad som berör de olika produkterna.

Den viktigaste märkningen är CE när det rör sig om säkerhet men det tillverkande företaget måste även ha upprättat en teknisk dokumentation samt en försäkran från EU. På förpackningen måste det klart och tydligt stå vilka varningar som avser leksaken samt en spårbarhetsmärkning. EU har fullt med säkerhetsstandarder som företagen måste följa och det är just dessa som ska tas i beaktande.

Alla dessa regler gäller oavsett antalet produkter som görs. Det spelar således ingen roll om det rör sig om en hobbyverksamhet eller om företaget gör leksaker i stor skala.

Om man som tillverkare misstänker att en vara som producerats är farlig på ett eller annat sätt, ska man genast kontakta den tillsynsmyndighet som berörs av varan för att säga till. På samma gång har man ett krav på sig att omedelbart dra tillbaka produkterna eller vidta andra åtgärder för att varan inte ska göra mer skada. Det krävs naturligtvis många och regelbundna kontroller men har man givit sig in i branschen måste man också veta hur viktigt detta är. Ansvaret har man också så länge varan existerar, dvs under hela dess livslängd.

mts_best